1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

مطالعة تأثیر زنان در عرصۀ هنر موسیقی دوران میانیِ اسلام بر‌اساس نقوش سفالی

صفحه 427-444
محمد ابراهیم زارعی؛ خدیجه شریف کاظمی

3.

نقش اجتماعی زنان در مقایسه با مردان: از نگاه قرآن و روایات

صفحه 445-460
فرزانه روحانی مشهدی

4.

دسترسی زنان به فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: زنان شهر ایلام)

صفحه 461-470
اسداله نقدی؛ سارا دارابی

5.

برساخت اجتماعی عشق در تجربۀ زیستۀ زنان: بررسی کیفی مسائل و تبعات روابط عاشقانۀ دختران مجرد تهرانی

صفحه 471-488
مهران سهراب زاده؛ عطیه حمامی

6.

در جستجوی ردپای زنان مادی در منابع تاریخی و بقایای باستان شناسی

صفحه 489-503
بهمن فیروزمندی؛ ایرج رضائی

7.

نقش زن در احکام مبادلۀ مادیان هزاردادستان

صفحه 505-515
زهرا حسینی؛ مهشید میرفخرایی

8.

بررسی و تحلیل شخصیت زن در رمان‌های نجیب کیلانی (مطالعۀ موردی: رمان‌های الطریق‌الطویل، قاتل حمزه و الرجل الذی آمن)

صفحه 517-530
عزت ملاابراهیمی؛ فهیمه یگانه دیزج‌ور

9.

بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامۀ بایسنقری و شاه طهماسبی

صفحه 531-551
مریم انصاری یکتا؛ رضوان احمدی پیام

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب