1.

گرایش‌های دمایی زنبور OoencyrusfecundusFerriere&Voegele (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سن‌گندم

صفحه 1-6
سجاد احمدپور؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری

2.

بهنیه‌سازی ‌‌فرمولاسیون پودر وتابل برای دو سویه بومی باکتری Bacillus thuringiensis

صفحه 7-15
غلامرضا صالحی جوزانی؛ الهام معاون؛ حسن مرسلی

3.

پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 17-30
مهدی حسن پور؛ شهزاد ایرانی پور؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جعفر محقق نیشابوری

4.

بررسی بیمارگری قارچ‌های Beauveria bassiana و Lecanicillium muscarium در کاربرد هم‌زمان روی Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae)

صفحه 31-40
حسن عسکری؛ کیمیا کوهستانی؛ مهدی ضرابی؛ احمد بغدادی

5.

بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهی نعناع گربه‌ای، توتون و آویشن کوهی بر روی قارچ‌های بیماری‌زای توتون

صفحه 41-52
سید افشین سجادی؛ هدی عاصمی

6.

کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 53-65
محمد امین سمیع؛ بتول مختاری

7.

تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica

صفحه 67-76
مهسا خسروی؛ محمد عبدالهی؛ مهدی صدروی

8.

قابلیت بیوکنترلی برخی اسانس‌های گیاهی بر رشد Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری سیب

صفحه 77-86
آیت طاهری دهکردی؛ معین خجسته؛ عزیزاله خندان میرکوهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب