1.

تحلیل برخی از استعاره‌‌های مفهومی فارسی با استفاده از الگوی شبکه‌‌ای و ادغام

صفحه 1-16
علی محمد موذنی؛ شهروز خنجری

2.

مقایسة داستان «خسرو و شیرین» از شاهنامة فردوسی و منظومة «فوّارة باغچه‌‌سرای» از الکساندر پوشکین

صفحه 17-32
عبدالرضا سیف؛ ماریا گن

3.

طنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه

صفحه 33-59
احمد خاتمی؛ الهام باقری

4.

نقد و بررسی سیر بحث «اقتضای حال»

صفحه 53-72
محبوبه همّتیان؛ حسین آقا حسینی

5.

سلجوقیان و حمایت از ادبیّات فارسی

صفحه 73-92
شهرام آزادیان؛ حمید رضا حکیمی

6.

نگاه تازه‌ای به زندگی عمادی غزنوی (به همراه معرّفی منابع نویافته از اشعار او)

صفحه 93-112
محمد افشین وفائی

7.

تحلیل داستان کوتاه «درخت» اثر گلی ترقّی از دیدگاه روایت‌‌شناسی بلاغی

صفحه 113-132
محمد راغب

8.

فرایند «باهم‌آیی» در شعر سبک آذربایجانی

صفحه 133-149
نرگس اسکویی

9.

تصحیح چند خطا در دیوان فرّخی سیستانی

صفحه 151-164
محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی

10.

تفاوت و تشابه «ریاضت» و «مجاهده» در سخنان صوفیان تا قرن هفتم

صفحه 165-178
زینب افضلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب