1.

بررسی ماهیت بیشینه نسبت طیفی H/V ریزلرزه‌‌ها در جنوب شهر تهران

صفحه 1-12
مهرداد فتوحی مهر؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس

2.

برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

صفحه 13-24
محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور

3.

برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در شمال‌شرق ایران

صفحه 25-33
عماد علیخانی؛ حبیب رحیمی

4.

برآورد رفتار بین‌لرزه‌ای گسل‌های فعال بر مبنای مشاهدات ژئودتیکی، بررسی موردی: گسل شمال تهران

صفحه 35-49
معصومه آمیغ‌‌‌پی؛ بهزاد وثوقی؛ مهدی معتق؛ سیاوش عربی

5.

مدل‌سازی میدان جابه‌جایی ژئودتیکی ناشی از فعالیت‌های مخزن ماگمای آتشفشان و تحلیل حساسیت پارامترهای مدل

صفحه 51-62
مینا علی صوفی؛ بهزاد وثوقی

6.

استخراج پارامترهای هندسی اشیاء مدفون استوانه‌‌ای در تصاویر GPR با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه شده

صفحه 63-73
بهرام جفرسته؛ نادر فتحیان‌پور؛ سید حسن طباطبایی

7.

جابه‌جایی مرز شمالی پُرارتفاع جنب‌حاره در نصف‌النهارهای متفاوت ایران

صفحه 75-83
حدیث گل‌محمدیان؛ محمدرضا پیشوایی

8.

پیاده‌سازی سه مجموعه روابط پارامتری انتقال بار الکتریکی در مدل یک‌بُعدی ابر

صفحه 85-97
نفیسه پگاه‌فر؛ مریم قرایلو

9.

بررسی الگوی‌های توزیع فضایی دما، بارش و رطوبت با استفاده از تحلیل اکتشافی زمین‌آمار (بررسی موردی: نواحی مرکزی ایران)

صفحه 99-117
حمید نظری‌‌پور؛ مهدی دوستکامیان؛ سارا علیزاده

10.

انتخاب پرتو بهینه با استفاده از تبلور شبیه‌سازی شده در ردیابی به روش خمش

صفحه 119-129
مریم فتحی؛ حمید‌رضا سیاه‌کوهی

11.

برآورد ضریب کیفیت Q، با استفاده از فاز ال‌جی کدا برای نیمه شمالی ایران (کپه‌داغ، البرز، آذربایجان و بلوک دریای خزر)

صفحه 131-145
فائزه شیرمحمدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ مهرداد پاکزاد

12.

سی و نه سال تولید علم ایران در حوزه ژئوفیزیک

صفحه 147-166
مریم اسدی؛ علی قادری سهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب