1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن

صفحه 1-15
حسن اسدی؛ امین پورنقی؛ ابراهیم افتخاری؛ احمد فلاحی

3.

تبیین نقش میزان فعالیت‌های بدنی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمانشاه

صفحه 17-30
حامد فرزی؛ شیرین زردشتیان؛ کامران عیدی پور

4.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و رضایت‌مندی بر وفاداری مشتریان در باشگاه‌های ورزشی (بدنسازی و ایروبیک)

صفحه 31-51
احمد محمودی؛ سیدنصراله سجادی؛ محمود گودرزی

5.

بررسی مشکلات و موانع باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد

صفحه 53-67
ابوالفضل فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ سیده طاهره درخشنده قهفرخی

6.

بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی

صفحه 69-82
محمد احسانی؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ اسدا... کردنائیج؛ هاشم کوزه چیان؛ براندا پیتز

7.

شناسایی و اولویت‌بندی موانع مشارکت کارکنان ادارات دولتی استان کرمان در فعالیت‌های ورزشی با رویکرد منسجم آنالیز چندمعیاره و کپ‌لند 1

صفحه 83-98
کوروش قهرمان تبریزی؛ سید محمد جواد رضوی محمودآبادی

8.

مدل‌یابی تأثیر تعهد سازمانی بر تحلیل‌رفتگی شغلی داوران لیگ‌های فوتبال ایران

صفحه 99-112
محمدرضا مرادی؛ سردار محمدی؛ محمود جمالی گله؛ جواد مرادی چالشتری

9.

ارتباط هوش هیجانی مربیان با احساس خودسودمندی و اضطراب رقابتی دختران ورزشکار نخبۀ تنیس روی میز کشور

صفحه 113-130
زهرا اسکندری؛ یعقوب بدری آذرین؛ حمید جنانی

10.

مقایسۀ عملکرد و خود‌پندارۀ تحصیلی رشتۀ تربیت -بدنی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور

صفحه 131-144
مهرداد محرم زاده؛ علی مهری

11.

طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون‌های ورزشی ایران

صفحه 145-158
غلامرضا شعبانی بهار؛ یوسف باقری؛ حبیب هنری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب