1.

بازسازی سطوح دیرینة دریاچة ارومیه در کواترنری با مطالعة پادگانه‌های دریاچه‌ای

صفحه 1-19
مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ راضیه لک؛ منصور جعفر بیگلو؛ علیرضا صالحی پور میلانی

2.

منشأیابی توفان‌های گردوغبار در جنوب غرب ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های هوا

صفحه 21-36
سمیه ناصرپور؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیائیان

3.

نوسانات آب دریای مازندران از هزارۀ سوم ق.م تا هزارۀ اخیر و تأثیر آن بر پراکنش مراکز استقراری در جنوب شرق دریای مازندران

صفحه 37-56
محمد قمری فتیده؛ حامد وحدتی نسب؛ سید مهدی موسوی

4.

روند تغییرات فصلی رودباد جنب حاره در محدودة اقلیمی ایران طی دهه‎های اخیر

صفحه 57-72
حسین عساکره؛ هوشنگ قائمی؛ آذر بیرانوند

5.

اثر موقعیت استقرار پرفشار جنب حاره‌ای عربستان بر سامانه‌های بارشی در جنوب و جنوب غرب ایران

صفحه 73-90
حسن لشکری؛ زینب محمدی

6.

شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر در شکل‌گیری ناهنجاری‌های دمایی ایران و اروپا

صفحه 91-104
قاسم عزیزی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی

7.

پهنه‌بندی شدت انحلال سنگ‌های کربناته در زاگرس جنوبی (مطالعة موردی: حوضة سیف‌آباد لاغر)

صفحه 105-124
مهران مقصودی؛ هانیه اخوان؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ غدیر عشورنژاد

8.

تأثیر رودباد جنب حاره‌ای بر بارش‌های روزانة بیش از ده میلی‌متر در حوضة زاینده‌رود

صفحه 125-142
عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ سید‌محمد سجادیان‌؛ عبدالعظیم قانقرمه‌؛ جلال حیدری‌

9.

کاربرد اصول دانش طراحی اقلیمی در طراحی فضاهای شهری با تأکید بر آسایش حرارت– تحقق طراحی و نتایج از پروژة سهیل

صفحه 143-159
علی اکبر شمسی پور؛ داریوش یاراحمدی‌؛ فرزاد سلمانیان

10.

تحلیل درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های بینالود جنوبی بر پایة مقبولیت شاخص‌های مورفوتکتونیک

صفحه 161-178
عادل سپهر؛ زهرا عبدالله زاده

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-25


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب