1.

آزادسازی فلزات سنگین از اجزای مختلف رسوبات غنی‌شده در ستون آبشویی

صفحه 521-532
حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده

2.

پهنه‏ بندی ماهانۀ میزان آلودگی هوا و بررسی نحوۀ ارتباط آن با عوامل اقلیمی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

صفحه 533-547
الهه اکبری؛ معصومه فاخری؛ عفت پورغلامحسن؛ زهرا اکبری

3.

بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Zn، Cu وCr در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) درۀ زرشک، یزد

صفحه 549-557
منوچهر خزاعی؛ امیر حسین حمیدیان؛ افشین علیزاده شعبانی؛ سهراب اشرفی؛ سید علی اصغر میرجلیلی؛ عصمت اسمعیل زاده

4.

بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

صفحه 559-572
آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی

5.

بررسی کیفیت مطالعات حیات وحش در بیانیه‏ های ارزیابی تأثیرات محیط زیستی ایران

صفحه 573-582
فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار

6.

بررسی کارایی برخی از جاذب‌های آلی در حذف کادمیوم از ‌محلول‌های آبی

صفحه 583-594
ابراهیم سپهر؛ امیر توسن

7.

سنجش کارایی و بهره‏ وری مصرف آب تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ‏ها

صفحه 595-608
حمید سرخیل؛ مهیار حبیبی راد؛ نعمت الله خراسانی

8.

تأثیر آلودگی کروم (VI)، کادمیوم و سرب بر ترکیب عناصر مغذی در نهال‏ های یکسالۀ تبریزی و سپیدار

صفحه 609-618
سید مهدی علی زاده

9.

هیدروژئوشیمی و غلظت فلزات سنگین در آب رودخانة کاکارضا (استان لرستان)

صفحه 619-628
مریم حیات الغیب؛ افشین قشلاقی؛ هادی جعفری؛ گیتی فرقانی تهرانی

10.

کاربرد سیستم وتیور در تصفیه و بهبود کیفیت آب‌های نامتعارف

صفحه 629-640
امیررضا کشتکار؛ محمدرضا احمدی؛ هادی آتشی؛ حسین حمیدی فر؛ سیدمهدی رضوی؛ حمیدرضا ناصری؛ احمد یزدان پناه؛ نسرین معظمی

11.

جدایی آشیان‌بوم‌شناختیِ غذایی بین دو گونة خویشاوند هم‌بوم کمرکولی بزرگ (Sitta ‏tephronota) و کمرکولی کوچک (Sitta ‏‏neumayer) در ناحیة تماس در رشته‌کوه زاگرس

صفحه 641-652
علیرضا محمدی؛ محمد کابلی؛ سهراب اشرفی؛ محسن مفیدی نیستانک؛ مسعود یوسفی

12.

ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی بر‌اساس رویکرد IUCN مطالعة نمونه: ناحیة عرفی منج در شهرستان لردگان

صفحه 653-663
بیت الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم؛ محمد عواطفی همت

13.

ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی پناهگاه حیات وحش میانکاله برای توسعة گردشگری طبیعت

صفحه 665-676
ملیحه مسعودی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی

14.

مقایسة تجمع ‌زیستی فلزات سنگین روی (Zn) و کروم (Cr) در اندام‌های داخلی ماسل آب شیرین Anodonta cygnea (Bivalvia: Unionidae)

صفحه 677-686
فاتح معزی؛ آرش جوانشیر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

15.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب