1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی

صفحه 165-185
محمد علی خورسندیان؛ فاطمه چیت ساز

3.

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

صفحه 187-206
مهراب داراب پور؛ محمد داراب پور

4.

استفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟!

صفحه 207-223
زهرا شاکری

5.

شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن

صفحه 225-241
مرتضی شهبازی نیا؛ معصومه حیدری

6.

مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

صفحه 243-263
محمد صادقی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ علی اصغر صالحی

7.

بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی

صفحه 265-283
سید حسین صفایی؛ حانیه ذاکری نیا

8.

تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی

صفحه 285-299
سید علی علوی قزوینی؛ قاسم بیگی حبیب آبادی

9.

رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

صفحه 301-318
حسن محسنی؛ مجید غمامی

10.

تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟! پرتوهایی از کرامت انسانی در حقوق خصوصی

صفحه 319-338
مسلم محمدزاده

11.

بررسی وضعیت و آثار حقوقی معاملۀ مدیرعامل با شرکت در مقایسه با لایحۀ جدید قانون تجارت

صفحه 339-359
سام محمدی؛ علی باقری

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب