1.

تحلیل نشانه‌شناختی «من و دیگری» در گفتمان پل والری «دیگری در خویش»

صفحه 181-198
مرضیه اطهاری نیک عزم

2.

ساختار تراژیک در تراژدی و دیدگاه فریدریش شیلر دربارۀ آن با استناد به ژاندارک

صفحه 199-215
ابراهیم استارمی

3.

مقاومت زن دربرابر ایدئولوژی مردسالار در نمایشنامة قصة زمستان از شکسپیر با توجه به نظریه‌های استفان گرینبلات و آلن سینفیلد

صفحه 217-230
مریم بیاد؛ سجاد قیطاسی

4.

جلوه‌های ساختاری و مضمونی تئاتر ابزورد در نمایشنامه‌های بهمن فرسی

صفحه 231-243
سعید رمشکی؛ جلیل شاکری؛ سهیلا فغفوری

5.

بررسی سه مضمون باختینی کارناوال، گفت‌وگوگرایی و کرونوتوپ در نمایشنامة سر فرود آورد تا پیروز شود یا اشتباهات یک شب اثر الیور گلدسمیث

صفحه 245-274
ابوالفضل رمضانی؛ انیسه یزدانی

6.

نگرش ضد نظام ارباب- رعیتی در یادداشت‌های شکارچی اثر ایوان سرگیویچ تورگنیف

صفحه 275-293
بهرام زینالی؛ روح انگیز قلیزاده

7.

ارائة مدل ارزیابی ترجمة فیلم با استناد به مدل دوسار و بررسی نقش کاربردی آن در آثار دوبله‌شده در ایران

صفحه 295-315
زینب صدقیان؛ ناهید شاهوردیانی

8.

تکنیک‌های روایی: رویکردی ساختارگرایانه به صنوبر و زن خفتۀ شهریار مندنی‌پور

صفحه 317-338
پیام عباسی؛ علی سعیدی

9.

تأثیر زندگی شخصی و حرفه‌ای پی‌یر لوتی در شکل‌گیری مضامین و شخصیت های داستانی‌ او

صفحه 339-353
محمدجواد کمالی

10.

بازنمایی اسطوره‌ای مردم ایرلند در مجموعة شمال هینی شاعر مدرنیست پسااستعماری

صفحه 355-373
سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ سوسن پورصنعتی

11.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب