1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

دوره‌های سیاستگذاری فرهنگی روسیه تزاری در ورارود (1917 ـ1864)

صفحه 173-191
سیده فهیمه ابراهیمی

3.

نقش سازمان همکاری شانگهای در برقراری نظم مبتنی بر موازنۀ قدرت در آسیای مرکزی

صفحه 193-210
داوود آقایی؛ حسین راهدار

4.

بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی (با تأکید بر ارمنستان و جمهوری آذربایجان)

صفحه 211-228
محمد جعفر جوادی ارجمند؛ احسان فلاحی

5.

واکاوی چگونگی ورود اقوام ایرانی و غیرایرانی به گذرگاه‌های قفقاز (از سدة 12 ق.م تا سدة 5م.) و آثار ماندگار آنان بر این منطقه تا به امروز

صفحه 229-249
جمشید روستا

6.

جریان‌شناسی فکری- سیاسی تصوف در افغانستان

صفحه 251-271
حسین زحمتکش؛ امان الله شفایی

7.

جایگاه منابع انرژی دریای خزر در راهبرد آسیای مرکزی و قفقازی اتحادیۀ اروپا

صفحه 273-287
بهاره سازمند؛ سعیده شمس

8.

بررسی تطبیقی جایگاه ارتباطی خاورمیانۀ شمالی با آسیای مرکزی در مقایسه با سایر حوزه‌های خاورمیانه

صفحه 289-309
ابراهیم عباسی؛ بهاره پورجم؛ علی ماندگار

9.

آسیب‌شناسی وضعیت زن و خانواده در روسیۀ معاصر

صفحه 311-323
زهرا محمدی؛ مهشید جمالی

10.

سیاست‌گذاری امنیت منطقه‌ای متداخل و رقابتی در قفقاز

صفحه 325-342
عباس مصلی نژاد

11.

بررسی و تحلیل فضایی- ژئواکونومی مناسبات تجاری ایران با حوزۀ سی‌آی‌اس

صفحه 343-364
علی ولیقلی زاده

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-35


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب