1.

بررسی فضای عاطفی و کنترل والدین بر کاربردهای تلفن همراه در بین نوجوانان شهر تهران

صفحه 195-218
شراره مهدی زاده؛ نرگس طالبی تماجانی

2.

تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور

صفحه 219-247
سعید گودرزی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ علی ربیعی؛ اسداله نقدی

3.

تأملی بر پیامدهای سطح خرد سرمایة اجتماعی در ایران

صفحه 249-275
میرطاهر موسوی؛ ملیحه شیانی

4.

رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

صفحه 277-299
سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری محمدآباد

5.

واکاوی جامعه‌شناختی احساسات شهروندان تهرانی به محیط‌زیست

صفحه 301-322
عبدالحسین کلانتری؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزیدی شرف آبادی

6.

جایگاه شهرداری در اعمال سیاست اجتماعی محلی در متن قوانین شهرداری (مطالعة موردی: شهرداری تهران)

صفحه 323-345
علی اکبر تاج مزینانی؛ مهدیه حامد

7.

بررسی مناسبات ارزش‌های زیست‌جهان زنان با میزان تأخر نظام حقوقی مدنی و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 347-374
محمود قاضی طباطبایی؛ ابوعلی ودادهیر؛ امیر ملکی؛ ربابه فتحی

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب