1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

رابطۀ نگرش‌های محافظه‌کارانه و شکاف‌های جنسیتی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه‏ های اصفهان)

صفحه 455-468
محمودرضا رهبرقاضی؛ حسین مسعودنیا؛ زهرا صادقی نقدعلی

3.

تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی از منظر جهت‌گیری جنسیتی

صفحه 469-485
رحمت اله مرزوقی؛ سیروس منصوری

4.

بازنمایی زنان در روزنامه‌های سراسری (روزنامه‌های کیهان، ایران و شرق)

صفحه 487-506
احمد نادری؛ علی قشمی

5.

بازنمایی ماهیت قدرت در میان مدیران آموزشی زن: تدوین چارچوبی نظری

صفحه 507-523
خلیل غلامی؛ ناصر شیربگی؛ دلسوز حسینی

6.

سنجش رابطۀ دینداری و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی با احساس تنهایی: مقایسۀ زنان شاغل و غیرشاغل

صفحه 525-548
مریم سروش؛ پگاه ادیبی پارسا

7.

عوامل مرتبط با مشارکت زنان روستایی شهرستان مراغه در پرورش طیور محلی

صفحه 549-566
علی شمس؛ حلیمه رزمی؛ محمدحسین شهیر

8.

مقایسۀ اضطراب اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی معلمان زن متأهل و مجرد شهرستان بوکان

صفحه 567-579
سید علی آزادمنش؛ چیمن مصطفی پور؛ لقمان احمدی پور

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب