1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

صفحه 393-411
علی رضائیان؛ حسن دانایی فرد؛ کمال سخدری؛ مهدی وحدت کار

3.

نگاهی معرفت‌شناختی به جایگاه و منشأ ناولتی در توسعة اقتصادی

صفحه 413-431
محمود متوسلی

4.

موانع راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه

صفحه 433-451
روح اله رضائی؛ بهمن نجفی

5.

شناسایی تأثیر هوش معنوی بر اشتیاق کارآفرینانه با نقش میانجی هویت ایده‌آل کارآفرینانه (مورد مطالعه: کارآفرینان مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران)

صفحه 453-472
علی مبینی دهکردی؛ محمدحسن مبارکی؛ آرمین خالقی

6.

شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

صفحه 473-492
افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی

7.

تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی

صفحه 493-512
محمدزضا اردلان؛ وحید سطانزاده

8.

ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران)

صفحه 513-530
سید مجتبی سجادی؛ محمد رضا میگون پوری؛ مجتبی درگاهی

9.

تأثیر اعتمادبه‌نفس ‌بیش‌ازحد و خوش‌بینی بر تصمیم به شروع فعالیت‌های نوآورانه؛ نقش میانجی ادراک از خطر

صفحه 531-550
محمدجواد نائیجی؛ زینب اسفندیاری

10.

تأثیر شایستگی‌های کارآفرینانه در شکل‌گیری هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های خدمات مشاورة کشاورزی استان کرمان)

صفحه 551-570
حسام الدین غلامی؛ امیر علم بیگی؛ لیلا صفا؛ روح‌الله درینی

11.

ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین، بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

صفحه 571-590
مرتضی اکبری؛ صاحب ایمانی؛ مهدی قباد نژاد؛ رحیم رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب