1.

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران

صفحه 1-20
سعید عطار؛ علی خواجه نایینی

2.

معماری راهبردی نظام سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سند چشم انداز 1404 : الگوی پیشنهادی

صفحه 21-42
شهرام علمداری؛ اعظم علمداری

3.

سیاستگذاری پژوهش و توسعه در سازمان‏های فرهنگی مردم‏شناسانه: مطالعه‌ موردی صنایع فرهنگی

صفحه 43-56
داوود غرایاق زندی؛ سویل ماکویی

4.

تدوین چارچوبی برای تحلیل وضعیت توسعه‌‌ پایدار با استفاده از شاخص یکپارچه‌‌ سنجش توسعه: ‌نمونه‌‌ موردی پنج صنعت تولیدی

صفحه 57-76
یحیی کمالی

5.

اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟

صفحه 77-88
احمد موثقی

6.

واکاوی یک تجربه‌ مهم ملی در عرصه‌ سیاستگذاری عمومی: هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها

صفحه 89-105
فرشاد مؤمنی

7.

مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه‌‌ راه‌کارهایی برای ایران

صفحه 107-129
علی اشرف نظری؛ بهاره سازمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب