1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی

صفحه 269-288
عباس افلاطونی؛ مهدی خزایی

3.

تأثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش سودهای آتی با اثر تعدیل‌گر محیط‌های مختلف اطلاعاتی

صفحه 289-310
محمد ایمانی برندق؛ سهراب عبدی

4.

بررسی تأثیر جریان وجوه نقد بر شکاف میان نسبت اهرم واقعی و بهینه

صفحه 311-332
محمد اصولیان؛ الهام باقری

5.

بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسه‎های حسابرسی بر حق‎الزحمۀ حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی

صفحه 333-352
یحیی حساس یگانه؛ فرخ برزیده؛ محمد تقی تقوی فرد؛ محمد فرهمند سیدآبادی

6.

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‎های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری

صفحه 3533-372
مهدی حیدری؛ بهمن قادری؛ پیمان رسولی

7.

بررسی سودمندی انتخاب متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان

صفحه 373-392
محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ غلامرضا رضایی؛ علی‌اصغر دهقانی سعدی

8.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات (به‎موقع‎بودن و قابلیت اتکا)

صفحه 394-414
حسین فخاری؛ جواد محمدی

9.

چکیده

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب