1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

ظرفیت‌ها و موانع اتحادیۀ اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت‌های فراملی

صفحه 1-18
سید قاسم زمانی؛ نسیم رحمان نسب امیری

3.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریۀ اعتباریات

صفحه 19-39
عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف

4.

مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل

صفحه 41-70
مصطفی فضائلی

5.

ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر

صفحه 71-89
محمدجواد جاوید؛ عقیل محمدی

6.

تعهد دولت‌ها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین‌الملل

صفحه 91-113
سید حسام الدین لسانی

7.

کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن

صفحه 115-137
توکل حبیب زاده؛ علی اصغر فرج پور اصل مرندی

8.

تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون بررسی موردی دیدگاه‌های هانس کلسن و هربرت هارت

صفحه 139-159
سید محمد مهدی غمامی؛ حسین عزیزی

9.

تحولات هنجارسازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامۀ 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو

صفحه 161-177
الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی

10.

بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین الملل در سوریه

صفحه 179-201
سید احمد طباطبایی؛ زهرا سادات شارق

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب