1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا)

صفحه 171-186
محسن ایزانلو؛ حسن پاک طینت

3.

کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار

صفحه 187-206
محمود باقری؛ علی نصرالهی

4.

حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل

صفحه 207-224
لعیا جنیدی؛ سیاوش سفیداری

5.

بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

صفحه 225-244
ابراهیم رهبری

6.

نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر

صفحه 245-263
مهدی شهابی؛ مریم جلالی

7.

ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟

صفحه 265-284
اصغر عربیان

8.

تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی

صفحه 285-304
احد قلی زاده

9.

مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)

صفحه 305-323
محمود کاظمی؛ علی زارعی

10.

صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها

صفحه 325-341
رضا مقصودی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب