1.

بررسی عوامل تنظیم‌کنندة نرخ تجزیة لاشبرگ در تودة دست‌کاشت نوئل خالص منطقة لاجیم

صفحه 433-442
فرهاد قاسمی؛ سید غلامعلی جلالی؛ وحید حسینی؛ سید محسن حسینی

2.

ارزیابی روش پیش‌بینی فراورده‌های چوبی در طرح‌های جنگلداری و تأثیر آن بر درآمد و میزان بهرۀمالکانه (مورد مطالعه: طرح جنگلداری لاویج)

صفحه 443-452
حسین علائی؛ هادی معیری؛ سعید کیان

3.

تغییرات فعالیت فسفاتاز و خصوصیات فیزیوشیمیایی خاک در مراحل مختلف تحولی جنگل راش رضوانشهر

صفحه 453-460
طاهره علی زاده؛ محمد متینی زاده؛ علی صالحی؛ کامبیز طاهری آبکنار

4.

ثبت سیستم‌ها و شناسایی عملیات بیشه‌زراعی (مطالعۀ موردی: شهرستان فریدن و چادگان اصفهان)

صفحه 461-471
سید محسن حسنی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ محمد عواطفی همت؛ سید حمید متین خواه

5.

برآورد میزان تولید و هزینه‌های بهره‌برداری در شرکت شفارود گیلان

صفحه 473-484
فرشاد کیوان بهجو؛ باریس مجنونیان؛ منوچهر نمیرانیان؛ جهانگیر فقهی؛ ارسطو سعید

6.

غلبه بر خواب بذر و بهبود صفات جوانه زنی در بذور Acer monspessulanum sub turcomanicum

صفحه 485-494
وحیده پیام نور؛ غفار صلواتی؛ علیرضا علی عرب؛ وحیده محمدی چیانه

7.

بهبود نتایج رسته‌بندی گروه گونه‌های اکولوژیک با استفاده از مفهوم گونه‌های معرف

صفحه 495-509
امید اسماعیل زاده؛ سیده سمیرا سلیمانی پور

8.

تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهال‌های گردو (Juglans regia L.)

صفحه 511-521
نسرین سیدی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو

9.

بررسی میزان ترسیب ‏کربن خاک در تیپ‏های مختلف جنگلکاری‌شده و طبیعی (مطالعۀ موردی: طرح جنگلداری چمستان، مازندران)

صفحه 523-534
ضیاءالدین باده یان؛ معصومه منصوری؛ محبوبه فسحت؛ محمد علی فخاری؛ سید محسن حسینی

10.

پیش استخراج کاه جو با آب داغ و تاثیر آن بر روی ویژگی‌های خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین

صفحه 535-549
نسیبه محمدی ینقاق؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه

11.

بررسی شاخص‌های مؤثر در پیشرفت صنایع مبلمان کشورهای در حال توسعه

صفحه 551-560
محمد غفرانی؛ فرزانه رحیمی؛ حبیب نوری؛ مجید عزیزی

12.

تأثیر نانوذرات رس بر ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهید

صفحه 561-570
حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز

13.

بررسی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پسماند فورفورال

صفحه 571-583
فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی؛ امیر هومن حمصی

14.

ارتقای ویژگی‌های کیفی مخلوط خمیرکاغذهای روزنامه و مجلۀ بازیافتی با تیمار آنزیمی همی‌سلولاز

صفحه 585-602
ایمان اکبرپور؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ احمدجهان لتیباری

15.

بهبود طول پارگی کاغذ با نانو الیاف سلولزی در خمیر کاغذ باگاس

صفحه 603-614
محمد هادی مرادیان؛ پژمان رضایتی چرانی؛ محمد علی سعادت نیا

16.

تأثیر همی‌سلولز در کارایی فیبریله شدن آنزیمی و مکانیکی الیاف سودای باگاس

صفحه 615-624
سید رحمان جعفری پطرودی

17.

بررسی جایگزینی تولید روزنامه چوب وکاغذ مازندران با مخلوط گونه‌ها برویژگی‌های خمیرکاغذ CMP

صفحه 625-635
مجتبی گلی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ قاسم اسدپور اتویی؛ علی برزن

18.

پتانسیل پسماند واحد های جوهرزدایی کاغذ های باطله در تولید تخته های فیبر گچ

صفحه 637-645
بنیامین حاج مهدی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی

19.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-18


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب