1.

بررسی تحمل ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) به تنش کم‌آبی

صفحه 527-540
مرجان سمایی؛ سید علی مدرس ثانوی؛ احمد موسی‌پور گرجی؛ اسکندر زند

2.

تأثیر هنگام آبیاری تکمیلی و میزان نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های زراعی گندم (Triticum aestivum L.) دیم رقم کوهدشت

صفحه 541-549
نصرت اله حیدرپور؛ سجاد طلائی

3.

ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر مؤلفه‌های تولیدی رقم‌های گندم در شرایط اقلیم گرم و خشک

صفحه 551-564
سعد عساکره؛ شهرام لک

4.

تجزیۀ الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و سال برای عملکرد دانه در رگه‌های جهش‌یافتة برنج با استفاده از روش چند متغیره AMMI

صفحه 565-573
علی اکبر عبادی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ حیدر عزیزی

5.

تأثیر تراکم بوته و فصل کشت بهاره و تابستانه بر ویژگی‌های کمی و عملکرد ذرت

صفحه 575-583
علی کیهانی

6.

بررسی تأثیر روش‌های ارگانیک کوددهی بر کیفیت و کمیت علوفۀ تاج‌خروس (Amaranthus spp. L.)

صفحه 585-593
محمدرضا محمدی تودشکی؛ امیر آینه بند؛ اسفندیار فاتح

7.

پیش‌بینی مرحله‌های رشد و عملکرد ذرت در همدان

صفحه 595-610
امیر دادرسی؛ بنیامین ترابی

8.

بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی‌های زراعی رقم‌های برنج در شمال خوزستان

صفحه 611-619
کاوه لیموچی؛ مهدی نورزاده حداد

9.

بررسی همزیستی قارچ‌ریشه، کاربرد خاکی و محلول‌پاشی فلومیکس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

صفحه 621-631
حمید عباس دخت؛ رامین جباری؛ احمد غلامی؛ حسن مکاریان

10.

واکنش عملکرد تک بوتۀ سوخ، محتوای سبزینه و غلظت رنگیزه‌های نورساختی رقم‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) به پیش‌تیمار و اندازۀ بذر

صفحه 633-644
موسی ایزدخواه شیشوان؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ بهمن پاسبان اسلام؛ جلال جلیلیان

11.

تأثیر پیش‌تیمار بذر بر سبز شدن و ویژگی‌های ریخت‌شناختی ریشۀ کلزا در تاریخ‌های مختلف کاشت

صفحه 645-659
محمدعلی ابوطالبیان؛ شهرام نظری؛ فرید گلزردی

12.

ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقایسۀ جمعیت‎های انیسون در ایران (Pimpinella anisum L.)

صفحه 661-670
اعظم ملکی؛ جلال صبا؛ مجید پوریوسف؛ حسین جعفری؛ علی اشرف جعفری

13.

ارزیابی تأثیر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود شاخص‌های رشد گیاه سویا

صفحه 671-687
حسین بشارتی؛ شهلا پاشاپور؛ محمود رضازاده

14.

تأثیر شوری و دما بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

صفحه 689-699
الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ الیاس سلطانی؛ ناصر مجنون حسینی

15.

رویان‌زایی بدنی مستقیم از رویان‌های نابالغ در دورگ‌های آفتابگردان

صفحه 701-707
سهیلا مرادی؛ محمدرضا عظیمی؛ سید سعید پورداد؛ فریبرز حبیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب