1.

بهینه‌سازی تخصیص مساحت اراضی استان گلستان به کاشت محصولات کشاورزی با استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی مصالحه‌ای

صفحه 669-686
فضل الله احمدی میرقائد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ الهام صدیقی؛ مصطفی قلی پور

2.

ارزیابی یکپارچة محیط ‌زیستی افت آب‌های زیرزمینی دشت اردبیل در راستای ارائة راهکارهای مدیریتی

صفحه 687-707
بهرام ملک محمدی؛ طاهره اسکندری؛ لعبت زبردست؛ علی عزیزی

3.

ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های استان تهران

صفحه 709-718
سعید گیتی پور؛ فاطمه اکبرپورسراسکانرود؛ سعید فیروزبخت

4.

ارزیابی چرخۀ حیات در راستای بهینه‌سازی مصرف آب در گاوداری صنعتی با رویکرد آب مجازی (مطالعۀ موردی: گاوداری فکا)

صفحه 719-733
تورج نصرآبادی؛ حماسه متقی فر؛ فرزام پوراصغر سنگاچین

5.

سنجش زیست‌پذیری در شهرها بر اساس روش F'ANP (مطالعة موردی: نواحی پانزده‌گانة شهر ارومیه)

صفحه 735-752
اصغر عابدینی؛ رضا کریمی

6.

نقش پدیدة سرریز در گذار رفتار مسئولانة محیط‌زیستی از حوزة خصوصی به حوزة عمومی

صفحه 753-769
محمد عباس زاده؛ لیلا علوی

7.

اثر مصرف نفت خام بر انتشار گاز کربنیک در کشورهای عضو اوپک با تأکید بر حفظ محیط ‌زیست: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته

صفحه 771-785
ابراهیم انواری؛ سمانه باقری؛ احمد صلاح منش

8.

تحلیل محتوا و تطبیق چالش‌های محیط‌ زیستی ایران و جهان در پانزده سال اخیر (1380 الی 1394 شمسی- 2000 الی 2014 میلادی)

صفحه 787-803
محسن عسکری؛ امیر حسین پورجوهری

9.

مدل سازی مناطق مستعد آلودگی نفتی در سواحل شهرستان بندرعباس با استفاده از مدل‌های ELECTRE-I و AHP

صفحه 805-822
رسول مهدوی نجف آبادی؛ محمد قاسمی؛ مسعود بختیاری کیا؛ ماریا محمدی زاده

10.

مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور تخمین محتوای 10PM توفان‌های گردوغبار به کمک تصاویر ماهواره‌ای MODIS

صفحه 823-838
مجید حجتی؛ علی درویشی بلورانی؛ کاظم علوی پناه؛ مجید کیاورز؛ جواد بداغ جمالی

11.

بررسی کارآمدی فرایند اکسایش پیشرفتة فردفنتون در حذف بار آلی از فاضلاب شور صنایع چرم‌سازی

صفحه 839-854
گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ سید علی سادات حسینی؛ فرزانه افسری

12.

مقایسة کارایی فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تثبیت‌شده و معلق در حذف رنگزای اسید نارنجی 7

صفحه 855-867
پوریا نظیری یان؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست

13.

چکیده انگلیسی زمستان1395

صفحه 1-35
محیط شناسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب