1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

بررسی نقش عوامل اجتماعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی ایران

صفحه 1-28
محمد شیری؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی؛ حسین راغفر

3.

نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

صفحه 29-58
سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی

4.

توانمندی‌های ورزش روستایی، توسعۀ محلی و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: کشتی گیله‌مردی)

صفحه 59-78
محمد مهدی رحمتی؛ مرتضی عباس زاده

5.

بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)

صفحه 79-102
علی موحد؛ نوید آهنگری؛ فرشته حسینی

6.

راهبردهای توسعۀ محله‌ای با رویکرد مشارکتی از طریق دفاتر تسهیلگری (مورد مطالعه: بافت فرسوده محلۀ جمهوری شهر تهران)

صفحه 103-128
علی شماعی

7.

تبیین نقش ظرفیت‌های جامعۀ محلی در حل مناقشات و کاهش تضادهای اجتماعی (مورد مطالعه: پروژۀ آبیاری و زهکشی دشت ارایض، واحدهای عمرانی 2، 3 و 5)

صفحه 129-152
حسین دانش‌مهر؛ علیرضا کریمی

8.

بررسی زمینه‌های شکل‌گیری تعلق به محله

صفحه 153-172
ولی‌اله رستمعلی‌زاده؛ محمد نعمتی

9.

صفحات پایانی

صفحه 1-13


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب