1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

شناسایی و ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی (ESHIA) پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز

صفحه 1-22
سید نصرالله ابراهیمی؛ مونا آقاسیدجعفرکشفی

3.

برده‌داری سنتی و مدرن در حقوق بین‌الملل و اندیشۀ اسلامی؛ با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان

صفحه 23-52
مریم احمدی نژاد؛ یاسر امین الرعایا؛ محمود گنج بخش

4.

دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی

صفحه 53-76
منصور امینی؛ حمید میری

5.

مطالعۀ تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامههای الکترونیکی داوری

صفحه 77-95
لعیا جنیدی؛ رضا مسعودی

6.

مطالعۀ تطبیقی ادارۀ فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران

صفحه 97-122
سید پدرام خندانی

7.

نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

صفحه 123-139
عبادالله رستمی چلکاسری؛ متین بازیار

8.

شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

صفحه 141-161
ولی رستمی؛ معصومه عامری

9.

حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم در رویۀ دادگاه های کیفری بین المللی

صفحه 163-176
بهزاد رضوی فرد؛ حسین قربان زاده

10.

اسطوره‌شناسی ِحکمرانی در یونان باستان «درآمدی بر معرفت‌شناسی تاریخی امر عمومی»

صفحه 177-203
محمد حسین زارعی؛ کاوه پولادی

11.

اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

صفحه 205-224
ابوالحسن شاکری؛ سید بهامین بابایی شاهاندشتی

12.

حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

صفحه 225-251
حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی

13.

تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

صفحه 253-269
سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی

14.

تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم ادارۀ خوب؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیۀ اروپا

صفحه 271-298
فرامرز عطریان

15.

رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

صفحه 299-321
ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

16.

دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظام‌های حقوقی امریکا و اروپا

صفحه 323-345
همایون مافی؛ سودابه اسدیان

17.

انواع دعاوی و شیوه‌های رسیدگی در بازار سرمایۀ ایران و امریکا

صفحه 347-365
سیدیونس نورانی مقدم؛ اعظم عیوضی

18.

مطالعۀ تطبیقی اوصاف شیء در مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 367-383
علیرضا یزدانیان؛ سید محمدهادی مهدوی؛ رضا عباسیان؛ نیوشا مصلی نژاد

19.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-17


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب