1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

رابطۀ شغل و سلامت اجتماعی زنان

صفحه 273-288
مریم قاضی نژاد؛ هاجر سنگری سلیمانی

3.

رابطۀ میان بازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی: نقش تعدیل‌گری جنسیت

صفحه 289-308
آصف کریمی؛ رضوان ولایتی شکوهی؛ اسماعیل شعبانی نژاد؛ الهام گیلانی

4.

زنان و گرایش به مد

صفحه 309-328
احمد بخارایی؛ ملکه رفیعی

5.

تبیین نگرش سیاسی دانشجویان با استفاده از الگوی تجدیدنظرطلبانۀ شکاف ‏های جنسیتی

صفحه 329-341
محمودرضا رهبرقاضی؛ لیلا رادی؛ ایوب لیموچی

6.

بررسی ابعاد مختلف خوداشتغالی و موانع آن در میان دانشجویان دختر دانشکدۀ کشاورزی (مطالعۀ موردی: دانشگاه زنجان)

صفحه 343-360
جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلو؛ الهه حق وردی

7.

سنجش عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به ایده‌آل‌های زیبایی اندام در بین زنان شهر تبریز

صفحه 361-378
فیروز راد؛ گیتا بیلان

8.

زنان و بهره‌وری اقتصادی در خانواده براساس سیری در سیرۀ رضوی

صفحه 379-396
علی حسین حسین‌زاده؛ مرضیه شهریاری؛ مریم فرجی بهبهانی زاده

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب