1.

مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

صفحه 1-26
مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسنزاده؛ محسن نظری

2.

فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در چارچوب نظریه میدانی لوین، نظریه چسبندگی دانش و آموخته‌‌زدایی: مطالعه موردی طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 37-50
سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی

3.

نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان

صفحه 51-77
مریم فرمانی؛ محمد رضا قانع

4.

مدل همترازسازی ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران هنر و علوم پزشکی ایران با رویکرد همسانی: مطالعه موردی: رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

صفحه 79-103
لاله صمدی؛ مریم ناخدا؛ عبدالرضا نوورزی چاکلی؛ سعید اسدی

5.

مقایسه کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 و پیشنهاد کاربرگه‌ای کاملتر

صفحه 105-127
میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی

6.

تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت

صفحه 127-150
زهره غلامحسین زاده؛ نصرت ریاحی نیا؛ محمد حسن زاده؛ حمیدرضا آراسته


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب