1.

مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

صفحه 1-26
مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسنزاده؛ محسن نظری

2.

مقایسه کاربرگه کتاب چاپی کتابخانه ملی ایران با یونی مارک و مارک 21 و پیشنهاد کاربرگه‌ای کاملتر

صفحه 305-319
میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی

3.

فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در چارچوب نظریه میدانی لوین، نظریه چسبندگی دانش و آموخته‌‌زدایی: مطالعه موردی طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 305-319
سمیه سادات آخشیک؛ مهری پریرخ؛ محمد حسین دیانی

4.

نگرش کارشناسان پژوهشی و کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نقش فناوری های اطلاعاتی در توانمندسازی آنان

صفحه 305-319
مریم فرمانی؛ محمد رضا قانع

5.

مدل همترازسازی ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران هنر و علوم پزشکی ایران با رویکرد همسانی: مطالعه موردی: رشته‌های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

صفحه 305-319
لاله صمدی؛ مریم ناخدا؛ عبدالرضا نوورزی چاکلی؛ سعید اسدی

6.

تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در شبکه دانش پژوهشگاه صنعت نفت

صفحه 305-319
زهره غلامحسین زاده؛ نصرت ریاحی نیا؛ محمد حسن زاده؛ حمیدرضا آراسته


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.