1.

کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (مورد پژوهی شعر بدر شاکر سیّاب)

صفحه 1-18
حشمت الله زارعی کفایت؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی

2.

واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار

صفحه 19-38
علی احمدزاده؛ کبری روشنفکر

3.

بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهج البلاغه

صفحه 39-58
نعمت الله به رقم؛ معصومه شبستری

4.

بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن

صفحه 59-76
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ رضا شکرانی؛ زهره کیانی

5.

پژوهشی پیرامون اتوپیای مدرن و رویکرد آن در آثار طالب عمران نویسندة سوری

صفحه 77-94
جواد خانلری

6.

ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم (پژوهشی در سورة نبأ)

صفحه 95-116
انسیه خزعلی؛ نرگس شکوریان؛ رسول دهقان ضاد

7.

دلالة المکان فی مقامات الحریری

صفحه 117-136
محمد رضا خضری

8.

دراسة نقدیة لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضیّ

صفحه 137-160
محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ محمدحسن امرایی

9.

تحلیلِ ساختگرایانه قابیل و هابیل در شعر بدر شاکر السیاب

صفحه 161-184
ناصر زارع

10.

بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین

صفحه 185-204
محمد صالح شریف عسکری؛ لیلی اصل رکن آبادی

11.

نقد دیدگاه لوگزنبرگ دربارة سُریانی بودن خط قرآن در نگارش نخستین

صفحه 205-220
زهرا صرفی؛ آذرتاش آذرنوش؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نایینی

12.

بررسی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنِ دیروزِ عرب در ساختارها و لایه های صوری زبان عربی

صفحه 221-240
روح الله صیادی نژاد

13.

نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی

صفحه 241-262
عباس عرب؛ امید ایزانلو

14.

دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

صفحه 263-282
امیر مرتضی؛ حامد صدقی

15.

ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

صفحه 283-304
سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب