1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 203-222
محمّدحسن صادقی مقدم؛ سیدرضا امیری سرارودی

3.

مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی

صفحه 223-242
سیدابوالقاسم نقیبی

4.

ضمان و مسئولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه

صفحه 243-264
احمد دیلمی؛ فهیمه فیروزبخت

5.

تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل

صفحه 265-295
وجیهه السادات پورنجفی ابرقوئی؛ حسن قاسمی مقدم؛ علی تولایی

6.

فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 297-319
ابراهیم تقی زاده؛ عزیز ا... فضلی

7.

تأملی در مهریۀ غرری با رویکردی به شرط عند‌الاستطاعه

صفحه 321-339
مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

8.

بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی

صفحه 341-363
سید احمد حبیب نژاد؛ مصطفی بخرد

9.

شروط تقاص در فقه امامیه

صفحه 365-387
وحید نکونام

10.

بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

صفحه 389-412
عبدالحسین رضائی راد

11.

حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد

صفحه 413-437
علی محمد حکیمیان

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب