1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران

صفحه 169-189
بهروز ساری صراف؛ علی اکبر رسولی؛ آذر زرین؛ محمد سعید نجفی

3.

شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران

صفحه 191-205
امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری

4.

مقایسۀ دو روش NDSI و LSU در برآورد سطح برف به وسیلۀ سنجندۀ MODIS (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سقز)

صفحه 207-219
هیرش انتظامی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی درویشی بلورانی؛ حمید رضا متین فر؛ کامران چپی

5.

ارزیابی تکتونیک فعال در زیرحوضه ‏های جراحی‏- زهره بر پایۀ تحلیل مورفوتکتونیکی و اثرهای آن بر میدان‏ های نفتی حوضۀ مورد مطالعه

صفحه 221-240
عزت الله قنواتی؛ فریده صفاکیش؛ یاسر مقصودی

6.

ارزیابی کمّی ژئوسایت‌های نمکی استان سمنان با روش‌های بریلها و پرالونگ با تأکید بر ژئوسایت‌‌های غرب استان

صفحه 241-258
مهران مقصودی؛ علیرضا عرب عامری

7.

بررسی رابطۀ سختی سنگ و تولید واریزه به روش سلبی اصلاح‌شده (مطالعۀ موردی: ماسه‌سنگ آغاجاری)

صفحه 259-281
شیرین محمدخان؛ امیر احمدی

8.

مدل‏ سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

صفحه 283-299
کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری

9.

مقایسۀ روش‌های ریزمقیاس‌نمایی آماری مدل‌های تغییر اقلیم در شبیه‌سازی عناصر اقلیمی در منطقۀ شمال غرب ایران

صفحه 301-325
بهروز سبحانی؛ مهدی اصلاحی؛ ایمان بابائیان

10.

پایش تغییرات ماهانه و فصلی گاز متان با استفاده از داده‏های ماهوارۀ GOSAT

صفحه 327-340
سید محسن موسوی؛ سامره فلاحتکار؛ منوچهر فرج زاده

11.

دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده ‏شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجندۀ لندست

صفحه 341-353
فاطمه علینقی زاده؛ مجید دولتی؛ محمد علی رستمی؛ ناصر برومند

12.

بررسی ارتباط بین احساس حرارتی و پذیرش بیمارستانی بیماران قلبی - عروقی در کرمانشاه

صفحه 355-379
بختیار محمدی؛ شیلان کریمی

13.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-27


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب