1.

تحلیل محتوای کیفی گفتمان توسعه گردشگری ادبی در ایران

صفحه 1-14
علیرضا اسدی؛ ناصر بیات

2.

رهیافتی بربهبودکیفیت خدمات گردشگری شهری با استفاده از مدل سرکوال (مطالعه موردی:شهریاسوج)

صفحه 15-28
فریبا کرمی؛ الهام درخشان؛ مهرشاد حسن زاده؛ امید صفایی

3.

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سازمان‌های مؤثر در فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری(مطالعه موردی: شهر اردبیل)

صفحه 29-40
مهدی ابراهیمی؛ الناز سخندان

4.

بازفرینی بافت های فرسوده شهرى با رویکرد گردشگرى پایدار با تلفیق مدل های برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه(ANP- SWOT) مطالعه موردى: بافت فرسوده شهر خوى

صفحه 41-56
محمدحسن یزدانی؛ صفیه حاضری؛ پروین ده ده زاده سیلابی

5.

ارزیابی جاذبه های گردشگری شهری با روش ارزش گذاری مشروط(CVM) مطالعه موردی جاذبه شورابیل اردبیل

صفحه 57-70
رحیم حیدری چیانه؛ حسین راحلی؛ فاطمه فکری

6.

مدلسازی ساختاری عوامل موثر بر شهرت مقصد گردشگری و تاثیرآن بر ارزش ویژه برند مقصد (مطالعه موردی: شهراصفهان)

صفحه 71-86
سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ما ه آورپور

7.

تبیین مدل جذب گردشگر سلامت: با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک

صفحه 87-98
عطاءاله هرندی؛ پیوند میرزائیان خمسه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب