1.

تحلیل مدل رفتاری کسب و کارهای نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتری (مطالعه موردی: کسب و کارهای نوپای مستقر در شتاب دهنده‌های شهر تهران)

صفحه 395-415
کمال سخدری؛ بهروز زارعی؛ بهزاد صادقی

2.

ارائه چارچوبی به منظور شبکه سازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط درحوزه صنایع دارویی

صفحه 417-436
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ الهه بیاتی

3.

ترسیم نقشه‌ی دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی

صفحه 437-456
نسا رضایی؛ مرتضی اکبری؛ حمید پاداش

4.

شناسایی الگوی رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران، با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها

صفحه 457-475
شیما فرخ؛ اسدا... کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا زالی

5.

موانع نهادی سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران: مطالعه‌ای برای واکاوی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک فناور

صفحه 477-496
محمود متوسلی؛ سعید شجاعی؛ هستی چیت سازان؛ قنبر محمدی الیاسی

6.

عوامل خروج کارآفرینان: تلفیق نگاه فردی-محیطی

صفحه 497-516
محمد سعید محقق نیشابوری؛ کامببز طالبی؛ سید مجتبی سجادی

7.

شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعۀ کسب و کارهای نوپا (استارت آپ‌ها) با استفاده از روش‌‌شناسی کیو

صفحه 517-534
راضیه ندافی؛ مصطفی احمدوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب