1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

سخن عضو هیأت تحریریه: چرا دانش مخاطرات؟ (‌ضرورت پرداختن به مخاطرات انسانی؛ بیکاری‌)

صفحه 97-101

3.

تحلیل تأثیرات ارتقای شاخص‌های تاب‌آوری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مقابل سیلاب (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان زرین‌دشت)

صفحه 103-121
محسن شایان؛ ابوذر پایدار؛ سجاد بازوند

4.

ارزیابی اثرات چرخه حیات نیروگاه‌ها بر میزان فشار روانی شهروندان (مطالعه موردی: نیروگاه حرارتی تبریز)

صفحه 123-142
علیرضا سلیمانی

5.

بهینه‌سازی زمان سیستم امدادرسانی در شرایط مخاطره با تقسیم وظایف بین مراکز و درنظرگیری ظرفیت حداکثری ناوگان (مطالعۀ موردی: شهر قزوین)

صفحه 143-156
محمد عبدالشاه؛ سید امیرمحمد خطیبی؛ سیامک حسینی؛ محمدعلی بهشتی‌نیا

6.

مکان‌یابی بهینۀ محل دفن پسماند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) (مطالعۀ موردی: بخش میانکوه شهرستان اردل)

صفحه 157-174
سید اسکندر صیدایی؛ نسیم حسین‌زاده سورشجانی

7.

ارزیابی میزان و چگونگی آگاهی مدیران رسانه‌ها از زلزله و مدیریت آن

صفحه 175-191
فرخ پارسی‌زاده؛ پروانه پیشنمازی؛ اکبر نصراللّهی

8.

بررسی کارامدی روش‌های شیءپایۀ پردازش تصاویر رقومی هوایی در شناسایی مناطق آسیب‌دیدۀ زلزلۀ شهرستان ورزقان

صفحه 193-209
گلزار عینالی؛ بختیار فیضی زاده؛ محمدحسین رضائی مقدم

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب