1.

نوع‎شناسی ریشه‎های مشاجرۀ خط‎مشی در کشور (مطالعۀ موردی: خط‎مشی خودکفایی)

صفحه 539-568
محمد مهدی مهدی خواه؛ جمال خانی جزنی؛ سیدمجتبی امامی؛ قاسم رمضان پور نرگسی

2.

عوامل مؤثر بر عملکرد ادغام سازمان‌ها در بخش دولتی ایران

صفحه 569-590
فرج اله رهنورد

3.

الگویی برای اجرای اثربخش خط‎مشی‎های عمومی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعۀ موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 591-614
محمود اسعدی؛ مهربان هادی پیکانی؛ علی رشیدپور

4.

ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

صفحه 615-640
احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی

5.

جایگاه خط‎مشی گردشگری سلامت در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی

صفحه 641-664
میثم چگین؛ رضا واعظی؛ حسین اصلی پور

6.

بررسی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چندسازمانۀ مشارکت مدنی

صفحه 665-686
سمیرا کلبه داری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدنصرالله ابراهیمی

7.

اثر جهت‌گیری مسیر شغلی متنوع بر قابلیت استخدامی کارکنان با نقش میانجی سرمایۀ مسیر شغلی (مطالعۀ موردی: ترخیص‌کاران گمرک شهید رجایی هرمزگان)

صفحه 687-708
محسن عارف نژاد؛ رضا سپهوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب