1.

رابطه طول-وزن چهار گونه تجاری در سواحل شمالی خلیج فارس

صفحه 1-4
فرهاد کنیه؛ فرشته زراعت پیشه

2.

بررسی مقایسه ای ساختار استخوانی سر فیل ماهی (Huso huso) و دورگه تاسماهی سیبری نر × فیل ماهی ماده (Huso huso♀ × Acipenser baeri♂)

صفحه 5-12
پریا جلیلی؛ سهیل ایگدری؛ لیلی رمضان زاده

3.

بررسی ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی سس ماهی کورا (Barbus cyri) در حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 13-24
مژگان زارع شهرکی؛ احسان هاشمی؛ عاطف دارابی؛ سارا جعفری کناری

4.

اثرات تغییرات فسفر و اسیدیته محیط کشت سیانوباکتر Nostoc calcicola بر میزان تولید پلی بتا هیدروکسی بوتیرات

صفحه 25-31
سید عباس حسینی؛ فاطمه خواجه پور؛ زهرا موسویان

5.

تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی جلبک دریایی Sargassum angustifoliom در جیره بر ترکیبات شیمیایی بدن بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 32-38
فرشته زراعت پیشه؛ فرید فیروزبخش؛ فرهاد کنیه

6.

اولین گزارش حضور گاو ماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز نمک

صفحه 39-46
سهیل ایگدری؛ آرش جولاده رودبار؛ علی سلیمانی؛ طیب حسین پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب