1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده

صفحه 193-210
خلیل احمدی

3.

ویژگی‌های قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی)

صفحه 211-226
حسین داودی

4.

فرض وجود خطر به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر مسئولیت در اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر رویۀ داوری بین‌المللی

صفحه 227-245
سید قاسم زمانی؛ وحید بَذّار

5.

رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه

صفحه 247-263
محمد سلطانی

6.

معاهدۀ مراکش، تحولی در نظام حقوق مالکیت فکری؟!؛ سخنی در استثنای استفادۀ معلولان

صفحه 265-284
زهرا شاکری

7.

دوران مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی و تداخل آن با مسئولیت گمرک

صفحه 285-299
امیر صادقی نشاط؛ افروز صمدی

8.

اصول ترجمۀ متون حقوقی

صفحه 301-320
مرتضی عادل؛ حسام الدین رحیمی

9.

چالش‌های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان)

صفحه 321-341
حسن محسنی

10.

انتخاب بین مالک یا خریدار با حسن نیت؛ تحلیل اقتصادی نظام ثبت زمین در کامن‌لا) نظام رکورد و رجیستر) با نگاهی به مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک

صفحه 343-362
سید علی‌محمد یثربی؛ محمدعلی رضاپور آکردی

11.

طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 363-381
علیرضا یزدانیان

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب