1.

اثر کنترل pH براصلاح الکتروسینتیکی یک خاک ریز بافت آلوده به نفت خام

صفحه 483-491
محسن فرح بخش؛ هادی شیخ پوری؛ مهران کیانی راد

2.

تغییرات بیوژئوشیمیایی مس در ریزوسفر گیاهان غده ای کشت شده در یک خاک آهکی آلوده به مس

صفحه 493-503
علیرضا گلستانی فرد؛ حسین میر سیدحسینی؛ آمال آرین؛ پیمان عباس زاده؛ مهدی تفویضی

3.

اثر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد ذرت

صفحه 505-514
ریحانه زارع میرک اباد؛ تیمور سهرابی؛ بابک متشرع زاده

4.

واکنش ارقام مختلف کلزا با تیپ رشد زمستانه به تنش کمبود فسفر

صفحه 515-525
فریدون نورقلی پور؛ حسین میرسید حسینی؛ محمد مهدی طهرانی؛ بابک متشرع زاده؛ فرهاد مشیری

5.

تعیین پارامترهای بهینه ورودی و پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش به دامنه تغییر مقادیر ورودی در آبخیز کوهستانی جعفرآباد

صفحه 535-527
رئوف مصطفی زاده؛ شهناز میرزایی؛ خدیجه حاجی

6.

تاثیر نوع زیتوده و دمای گرماکافت بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی زغال‌ زیستی

صفحه 537-547
مینا عالیپور بابادی؛ عبدالامیر معزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ عطااله خادم الرسول

7.

بررسی تاثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (nZVI) بر تحرک و شکل‌های شیمیایی عناصر کادمیم و سرب در خاک

صفحه 549-559
رقیه حمزه نژاد؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ حبیب خداوردیلو

8.

فرامقیاس‌سازی ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در مقیاس منطقه‌ای بر اساس توپوگرافی

صفحه 561-571
ابراهیم بابائیان؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی

9.

بررسی تاثیر زئولیت، بیوچار آفتابگردان و کربن فعال بر تثبیت سرب در خاک هایی با ویژگی های مختلف

صفحه 573-581
رضا کیهانی نژاد؛ علی اشرف امیری نژاد

10.

مدل‌سازی عددی جریان عبوری از دریچه‌های کشویی در تمام دامنه استغراق

صفحه 583-596
محمدعلی قویدل؛ صلاح کوچک زاده؛ محمد بی جن خان

11.

کاهش تبخیر از مخازن ذخیره آب با استفاده از پوشش های شناور در اصفهان

صفحه 597-605
الهام مظاهری؛ جهانگیر عابدی کوپایی

12.

تعیین فواصل زهکش‌های زیرزمینی با استفاده از داده‌های مزرعه‌ای در اراضی شالیزاری استان گیلان

صفحه 607-617
مریم علیزاده؛ پیمان افراسیاب؛ محمدرضا یزدانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ معصومه دلبری

13.

اثر کمپوست زباله شهری غنی شده با خاکستر لاستیک بر غلظت روی در گیاه سورگوم در خاک آلوده به کادمیوم (مطالعه موردی: کمپوست زباله شهری اراک)

صفحه 619-628
امیرحسین بقائی

14.

اعمال روش گشتاور‌گیری زمانی بر روی منحنی‌های رخنه آلودگی خروجی از محیط‌های سنگ‌دانه‌ای

صفحه 629-640
جعفر چابک پور؛ امیر صمدی؛ مهرنوش مریخی

15.

تأثیر مقدار و شوری آب بر شوری خاک و رشد و غلظت عناصر غذایی اسفناج در گلدان

صفحه 641-651
افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ مریم حسنی؛ عباس ملکی

16.

تاثیر استفاده چند باره ازکمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد ذرت (Zea mays L.) در رودشت اصفهان

صفحه 653-664
علیرضا مرجوی؛ پریسا مشایخی

17.

تخمین تابع تولید آب-نیتروژن دانه سویا

صفحه 665-672
لیدا اسدی؛ مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام؛ عبدالمجید لیاقت؛ محمدرضا یوری

18.

ارزیابی اثر مقادیر مختلف اصلاح کننده های طبیعی و مصنوعی خاک بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم

صفحه 673-682
سجاد عظیمی؛ مجتبی خوش روش؛ عبداله درزی نفت چالی؛ میثم عابدین پور

19.

مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی مستغرق روی سطوح زبر و شیب معکوس

صفحه 683-693
ناهید پورعبدالله؛ منوچهر حیدرپور؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ جهانشیر محمد زاده

20.

طراحی و ساخت لایسیمتر کوچک وزنی هوشمند قابل حمل به منظور اندازه‌گیری دقیق نیاز آبی گیاه

صفحه 695-704
فرنوش فرزانه زردشتی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ محمد جواد خانجانی؛ محمد بنایان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب