1.

ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

صفحه 9-35
سید سپهر قاضی نوری؛ مسعود افشاری مفرد؛ شعبان الهی؛ بهزاد سلطانی

2.

بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران

صفحه 36-60
عماد احمدوند؛ سیدرضا سلامی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سیدحبیب ا... طباطبائیان

3.

توسعه گزینه‌های راهبردی برای سیاستگذاری در صنعت نفت ایران بر اساس آینده‌نگاری راهبردی

صفحه 61-77
مسلم شیروانی ناغانی؛ روح الله بیات

4.

بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی

صفحه 78-95
مهدی گل‌وردی؛ حسن دانایی‎فرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی

5.

طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 96-122
علیرضا جمشیدی بروجردی؛ سید مجتبی امامی؛ رضا بنی اسد

6.

بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 123-138
حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش؛ سلیمه لطیفی جلیسه

7.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار

صفحه 139-155
محمد آزادنیا؛ شمس‌السادات زاهدی؛ عبدالرضا مجدالدین؛ کامبیز بدیع؛ محمدرضا پورعابدی

8.

سیاست‌گذاری جنایی دربارة حقوقِ بزه‌دیدگان

صفحه 156-170
عباس شیری

9.

عوامل موثر بر گفتمان اعتدال در سیاستگذاری عمومی؛ مطالعه موردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر پیش نظریه جیمز روزنا

صفحه 171-190
حسین فریدون؛ عبدالعلی قوام

10.

فرهنگ عمومی، هویت فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی دیدگاههای مقایسه‌ای

صفحه 191-204
پریسا ابن یامینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب