1.

بررسی تأثیر بهره‌برداری از جنگل بر دبی رواناب و هدررفت منابع آبی با استفاده از مدل SWAT در حوزۀ آبخیز جنگلی خیرود

صفحه 275-287
مریم مرادنژادی؛ مقداد جورغلامی؛ امید بزرگ حداد

2.

تنوع صفات ماکرومورفولوژیک برگ و بذر در سه جمعیت جنس توس در ایران

صفحه 289-302
وحیده پیام نور؛ علی ستاریان؛ امیر کردعلیوند؛ جهانگیر محمدی؛ الله وردی محمدزاده؛ حبیب زارع

3.

معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ روی زمین درخت پالونیا فورتونئی (Paulownia fortunei) در طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا

صفحه 303-313
جهانگیر محمدی؛ علی اکبر محمد علی پورملکشاه؛ نیشتمان حاتمی

4.

تأثیرات رطوبت خاک و کود اوره بر زنده‌مانی، رشد و برخی صفات فیزیولوژیک نهال زربین

صفحه 315-324
سمانه نقی پور؛ علیرضا علی عرب؛ سید احسان ساداتی

5.

بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های خمیرکاغذهای مونواتانول‌آمین و سودا به‌همراه افزودنی آنتراکینون از چوب افرا پلت

صفحه 325-334
سیما حشمتی؛ سحاب حجازی؛ یحیی همزه؛ سیاوش حشمتی

6.

بررسی کاهش انتشار گاز فرمالدئید از تخته‌های ساخته‌شده با رزین اوره‌فرمالدئید با استفاده از افزودنی اوره

صفحه 335-345
ملیحه آصفی هدایت آباد؛ حمید رضا منصوری؛ بابک نصرتی؛ علیرضا سام زاده؛ سکینه شیرزائی

7.

بررسی چسب اوره‌فرمالدئید برپایۀ فرمالین و فرم اوره و مقایسۀ اثر آن بر کیفیت تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط

صفحه 347-356
فرزین بشرخواه؛ ناهید رستگارفر

8.

تولید خمیرکاغذ حل‌شونده با فرایند سودا-آنتراکینون از الیاف ساقۀ کنف خودهیدرولیزشده در مفهوم پالایش زیستی

صفحه 357-366
حسین جلالی ترشیزی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ علی خلیلی گشت رودخانی؛ محمدحسین اسماعیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب