1.

گفتمان‌های مد‌اخله‌ای توسعه د‌ر اجتماعات محلی

صفحه 168-181
سامان یوسفوند؛ مهدی طالب

2.

تحلیل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سیستان با تأکید بر شاخص‌های مبارکه قرآنی

صفحه 182-195
محمودرضا میرلطفی؛ مریم نوری

3.

بررسی انگیزه های مهاجرت معکوس و پیامدهای آن در روستاهای شهرستان ایجرود- استان زنجان

صفحه 196-209
جعفر یعقوبی؛ طاهره زبیدی

4.

اثر مؤلفه ‏های سرمایه اجتماعی بر سلامت روان زنان روستایی و عشایری عضو صندوق‏ های اعتبارات خرد (مورد مطالعه: استان کرمان)

صفحه 210-221
حمید کریمی؛ زینب حلاج؛ ناصر ولی زاده

5.

تبیین مدل توسعه سیستم گردشگری روستایی با استفاده از نظریه آشوب و مدل باتلر (مورد مطالعه: روستای مصر، شهرستان خور و بیابانک)

صفحه 222-235
حمید جلالیان؛ محمدرضا رضوانی؛ اصغر طهماسبی؛ حسن اروجی

6.

تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تور محور موردمطالعه: گردشگران روستایی شهرستان مراغه

صفحه 236-249
حجت ورمزیاری؛ محسن بابایی؛ بابک ایمانی

7.

تحلیل شبکه دسترسی بافندگان فرش به نخ ابریشمی در نواحی روستایی شهرستان زنجان

صفحه 250-263
الهام احمدی فرد؛ اسماعیل کرمی دهکردی

8.

نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان زرین‌دشت)

صفحه 264-277
آسیه حسنی نژاد؛ احمد تقدیسی؛ سید هدایت‌اله نوری؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی

9.

عوامل مؤثر در ارتقای مؤلفه‌های حس مکان در جابجایی بافت روستاهای آسیب‌دیده پس از زلزله (موردمطالعه: روستای کنزق شهرستان اردبیل)

صفحه 278-291
مهسا تقی زاده؛ وحید وزیری؛ علی رضایی شریف

10.

واکاوی سازه‌های فردی و اجتماعی مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی کامفیروز شهرستان مرودشت

صفحه 292-307
مهدی رحمانیان کوشککی؛ یعقوب زارعی

11.

تحلیل موانع توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان

صفحه 308-323
مهناز قربان نژاد؛ شهلا چوبچیان؛ همایون فرهادیان

12.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایدار کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان شازند)

صفحه 324-337
علیرضا دربان آستانه؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فرزانه قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب