1.

مطالعه ی روند بکارگیری واژگان پرکاربرد انگلیسی شبکه های اجتماعی در میان گویش وران فارسی

رضا عبدی؛ فرشته نظری

2.

نگاهی تازه به فعال سازی و منفعل‌ سازی در بازنمود کارگزاران؛ نحوۀ پوشش برنامۀ هسته ای ایران در روزنامه‌های داخل و خارج در سال1390

گیتی تاکی؛ مریم نخعی

3.

رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم ستاره است فریدون جیرانی

حسین علی اکبری هره دشت؛ لیلا حجاری؛ ناصر ملکی

4.

مطالعه تطبیقی عوامل شهرت فیلم 12 سال بردگی در رسانه‌های ایران و آمریکا

عذرا قندهاریون؛ مرتضی یزدانجو

5.

طراحی مدل ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران

طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا بختیاری

6.

ارزیابی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی و سرمایه اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد

7.

تأثیر رسانه‌های نوین بر تعاملی شدن هنر جدید با رویکردی به نظریه هنر در عصر بازتولیدپذیری مکانیکی

زهرا رهبرنیا؛ فاطمه مصدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب