1.

تاثیر محیط غنی در خانه بر سرعت پیشرفت یادگیری دریبل فوتبال پسران 6 تا 13 ساله

صفحه 159-171
سجاد ترشیزی؛ مهدی شهبازی؛ ابوذر دارابی

2.

مایندفولنس، هوش هیجانی و سرسختی ذهنی در کاراته کاهای نخبة موفق و ناموفق سوپرلیگ کاراتة مردان ایران

صفحه 173-193
صادق رنجبر؛ حسن غرایاق زندی؛ سید محسن فاطمی

3.

تأثیر اطلاعات افزوده پیشخوراندی به مشاهده الگو بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد پنالتی مینی بسکتبال در کودکان

صفحه 195-212
محمد حسین زمانی؛ ایوب هاشمی؛ رسول عابدان زاده

4.

مطالعه تأثیر سبک زندگی مادران باردار بر شاخص‌های رشد جسمانی نوزادان پس از تولد

صفحه 213-226
ساناز خسروی نژاد؛ مرتضی طاهری؛ عباس صادقی

5.

اثرمداخله تمرین بدنی بر عملکرد شناختی و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغزدرکودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

صفحه 227-242
مژگان معمارمقدم؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علی کاشی

6.

تاثیر تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری، به عنوان یک فاکتور غیر فارماکولوژیک بر رفتارهای تغییریافته براثر استرس جدایی از مادر در موش نژاد ویستار

صفحه 243-256
اتنا یزدان شناس؛ مقصود پیری؛ محمدعلی آذربایجانی

7.

تأثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بنیادی بر تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و توجه پیوسته در دانش‌آموزان با علائم اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

صفحه 257-275
سیده بهار بنی کریمی؛ حبیب هادیانفرد؛ ربابه رستمی

8.

تاثیر تمرین های دید ورزشی بر ادراک بینایی کودکان کم توان ذهنی

صفحه 277-292
محبوبه امامی؛ علیرضا بهرامی؛ ولی شیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب