1.

سخن سردبیر: پژوهشگر و مسئولیت اجتماعی

صفحه 219-310

2.

طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان (نمونه پژوهی: گروه شرکت‎های ساختمانی ایرانیان اطلس)

صفحه 221-240
هاشم آقازاده؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ مینا مهرنوش؛ محمدمهدی لطیفی؛ سام سلیمانی

3.

سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی

صفحه 241-258
سعید سعیدا اردکانی؛ زهرا السادات صانعیان؛ ناهید منتی

4.

بررسی اثر برنامه‎های وفادارسازی بر وفاداری مشتریان بیمه آسیا با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون

صفحه 259-276
علی محمدی؛ سیدمسلم علوی؛ الهه پورموردینی

5.

فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری

صفحه 277-298
شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی پور؛ حسن دانایی فرد؛ رضا قنبرزاده میاندهی

6.

مدل مفهومی قدرت گفتمان‎پذیری برند در صنعت خودرو با رویکرد ساختاری ـ تفسیری

صفحه 299-318
امیر خانلری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ علی مشایخ نیا

7.

شناسایی ویژگی‎های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق

صفحه 319-340
سید مهدی شریفی؛ سمیه لبافی؛ محمد حسن یادگاری

8.

تأثیر سبک زندگی الکترونیک بر اجتناب از تبلیغات اینترنتی با تبیین نقش تعدیلگری تجربه منفی و ازدحام تبلیغات

صفحه 341-356
شبنم جلالت؛ علی قلی پور سلیمانی

9.

تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری

صفحه 357-374
منیژه حقیقی نسب؛ لیلا قدرت آبادی؛ شکوفه شفیع

10.

تأثیر کاراکتر بر توانمندی‌های احساسی و اجتماعی: پژوهش پیمایشی روی دانشجویان حوزه مدیریت

صفحه 375-402
روزا هندیجانی؛ سید بابک علوی؛ علینقی مشایخی

11.

بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری از مسیر قابلیت یادگیری سازمانی در صنعت بانکرینگ

صفحه 403-414
علی محقر؛ شایان آتشین پنجه

12.

بررسی تأثیر ابعاد مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر قصد خرید مواد غذایی محلی (نمونه پژوهش: محصول عسل)

صفحه 415-436
اسماعیل شاه طهماسبی؛ علی رضا باقری روچ

13.

بررسی تأثیر راهبرد تنوع‌بخشی سبد کسب‎وکار شرکت‎های مادر بر عملکرد مالی با مدل غیرخطی

صفحه 437-456
سید حامد وارث؛ سجاد خزائی؛ محمدجواد بناءزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب