1.

تحرک فنی و اقتصادی در صنایع ایران، مورد مطالعه: شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-19
فرشاد حسینی؛ احمد صدرائی جواهری

2.

تجزیه رفتار شدت انرژی با تأکید بر زیرساخت‌های اقتصادی و نهادی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب

صفحه 21-45
کیومرث حیدری؛ سمیه صادقی

3.

تحلیل پویایی صادرات غیرنفتی ایران: نتایج جدید با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی

صفحه 47-73
امید رنجبر؛ حسن ثاقب؛ صادق ضیائی بیگدلی

4.

تفکیک عوامل پایه ای از عوامل غیرپایه ای در یک الگوی تفاضلی تصادفی برای اقتصاد ایران

صفحه 75-95
مهدی صارم؛ حسین مرزبان

5.

بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه ‌1392‌ با‌ استفاده ‌از مدل‌ قاعده توانی تناوب لگاریتمی

صفحه 97-124
احمد قلی برکیش؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ نرگس صالح نیا

6.

ارزیابی اثر بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در ایران: رویکرد غیر خطی

صفحه 125-145
علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور؛ هانا ابوالحسن بیگی

7.

رابطه صادرات و عملکرد بنگاه‌ «شواهدی از صادرکنندگان صنعتی ایران» شهریور 1397

صفحه 147-172
سید علی مدنی زاده؛ مصطفی حیدری

8.

بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران

صفحه 173-207
امیر حسین مزینی؛ سعید قربانی

9.

بررسی تأثیر عوامل نهادی رسمی و غیررسمی (با تاکید بر ترس از شکست، حاکمیت قانون، کنترل فساد، درک قابلیت کارآفرینانه) بر کارآفرینی و نتیجه آن بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منا (2015-2008)

صفحه 209-232
فاطمه شیراوند؛ رضا مظهری؛ محسن محمدی خیاره؛ عبدالسعید توماج

10.

اثر شوک‌های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران

صفحه 233-251
محمد مولایی؛ عدی علی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب