1.

اقتدار کاریزماتیک مدرن: مردم نگاری انتقادی از راهبردهای اقناع اقتدارگرایانه/ابزارانگارانه سودمحور در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

صفحه 7-29
علی روحانی؛ سهیلا حاجی حیدری

2.

خاطرۀ میرزا؛ میرزا کوچک‌خانِ جنگلی در حافظۀ جمعی گیلانیان

صفحه 31-51
سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد

3.

بررسی رابطه قومیت و شکل‌گیری فضا و آداب و رسوم شهری در شهر گرمسار

صفحه 53-74
زهره انواری

4.

فهم روایتگری معماری مبتنی بر نسبت «دیالکتیک فضازمان» با «بدن»

صفحه 75-97
علی اکبری

5.

تحلیل دانش بومی و ابتکارات محلی سازگار در مدیریت منابع آب (منطقه مورد مطالعه: دشت گِزیر)

صفحه 99-121
مریم برزگر؛ مهدی قربانی؛ علیرضا حسن زاده؛ عبدالواحد حسینی گزیر

6.

تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن

صفحه 123-143
سید محمد زرهانی؛ امیلیا نرسیسیانس

7.

بدن و مادیت بیماری: باستان‌شناسی یک تجربۀ نامکشوف

صفحه 145-165
سید حسن موسوی؛ علی آریافر

8.

بازشناسی و تحلیل کاربردهای قالی‌های خشتی چالِشتُر با رویکرد انسان‌شناسی هنر

صفحه 167-187
افسانه قانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب