1.

مقایسه اثربخشی سامانه‌های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر

صفحه 1-25
صبا سعدین؛ جواد عباس پور

2.

رویکرد سوم در روش پژوهش با تأکید بر پژوهش‌های بازیابی اطلاعات: یگانش دو روش کمی و کیفی

صفحه 26-50
محسن نوکاریزی؛ مهدی زینالی تازه کندی

3.

بررسی وضعیت مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل اوری

صفحه 51-74
شهناز خادمی زاده؛ فرزانه عبداللهی؛ زاهد بیگدلی

4.

وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی

صفحه 75-88
پیام کیهان فر؛ سعید اسدی؛ حمزه علی نورمحمدی

5.

بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریۀ تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز

صفحه 88-107
سمیرا مرادی؛ رسول زوارقی؛ افشین حمدی پور

6.

بررسی تأثیر اطلاع‌درمانی غیرحضوری بر کاهش میزان اختلالات اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

صفحه 108-120
حسین وکیلی مفرد؛ راضیه بهرامیان؛ نسیم انصاری؛ سهیلا پناهی؛ لیلا معصومی

7.

تاثیر دیجیتال‌سازی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی بر اثربخشی سازمانی

صفحه 121-138
فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ اکرم سادات سجادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب