1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

«پدر ناکارآمد» بررسی علل گرایش به الحاد از دیدگاه جان. جی. پاسکویینی

صفحه 1-28
محسن جوادی؛ رضا اکبری؛ ریحانه السادات عظیمی

3.

تحلیل انتقادی تقریر اسپینوزا از برهان وجودی

صفحه 29-50
رضا برنجکار؛ محدثه آهی

4.

امکان‌سنجی اثبات‌پذیری گزاره‌های دینی با تأکید بر مبناگروی کلاسیک

صفحه 51-73
یحیی کبیر؛ محمد تاجیک

5.

رابطۀ نفس و بدن و تأثیر آن بر جاودانگی از دیدگاه ابن‌سینا و توماس آکوئینی

صفحه 75-90
سیدمحمدعلی دیباجی؛ فاطمه بارانی

6.

محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی‌شناختیِ ارتباط موجودات با خدا

صفحه 91-109
زهرا محمدی محمدیه؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال

7.

جستاری بر باخودبیگانگی اگزیستانسیالیستی و تحلیل آن با رویکرد قرآنی

صفحه 111-131
محمدرضا کریمی والا؛ محمدعلی کمال‌نسب

8.

تحلیل رابطۀ انسان و خدا در دین زرتشتی بر اساس رویکرد پدیدارشناسی

صفحه 133-156
سیدسعیدرضا منتظری

9.

بررسی نظریۀ امر الهی از دیدگاه ویلیام جی. وین‌رایت

صفحه 157-183
مژگان پورویسی؛ حمیدرضا اسکندری دامنه

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب