1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

بررسی و مقایسة شاخص‌های توانمندی روان‌شناختی زنان روستایی و شهری در بحران

صفحه 349-368
سمیه کاظمیان؛ فهیمه فداکار داورانی؛ مریم سیفی

3.

اثر حضور زنان در افزایش اثربخشی کمیتۀ حسابرسی: شواهدی از هزینه ‏های نمایندگی و خطر ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 369-388
محمد خراشادی؛ محمد علی مرادی؛ علی پایان

4.

مهارت‌های تأثیرگذار بر تمایل به اشتغال و اشتغال‏پذیری بانوان دانش‏آموختة دانشگاهی در استان همدان

صفحه 389-411
رضا موحدی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ معصومه باقری

5.

واکاوی پیامدهای مهاجرت مردان بر وضعیت زنان جامانده در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان مشهد)

صفحه 413-438
آتنا وطن‌خواه نوغانی؛ مریم قاسمی

6.

بررسی تأثیر موانع گرایش زنان روستایی به کارآفرینی گردشگری (مطالعة موردی: بخش اورامان شهرستان سروآباد)

صفحه 439-468
سعدی محمدی؛ ژاله محمد شریفی

7.

رابطة گرایش‌های فمنیستی با خودشیءانگاری، درونی‏ سازی لاغری ایدئال و هویت جنسی (مطالعة موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار)

صفحه 469-486
ندا نصر؛ علی محمد ناعمی

8.

بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانال‌های کنترلی جنسی و آموزشی

صفحه 487-511
مهدی قائمی اصل؛ محمد نصر اصفهانی؛ الهه شاه پرست؛ نیره توسلی عبدل‌آبادی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب