1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

بررسی نقش حق به شهر بر احساس تعلق در میان گروه‌های جنسیتی (مطالعۀ موردی: فضاهای عمومی ارومیه)

صفحه 1-19
محمدرضا پورمحمدی؛ شهریور روستایی؛ پخشان خضرنژاد

3.

تحلیل پدیدۀ ترس از جرم در الگوهای جابه‌جایی روزمرۀ زنان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری تهران)

صفحه 21-38
مظفر صرافی؛ جمیله توکلی‌نیا؛ لیلا احمدی

4.

ارزیابی طرح مدیریت ناحیه‌محوری مبتنی بر معیارهای شهرداری الکترونیک با مدل ویکور (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 و 15 شهرداری تهران)

صفحه 39-59
لیلا آقایی؛ حمید رضا وارثی؛ سعید زنگنه شهرکی

5.

تحلیل و بررسی شاخص‌های شهر مطلوب سالمندان (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)

صفحه 61-81
ابوالفضل قنبری

6.

نقشه‌برداری ذهنی از فضای اول-مادی شهر، مطالعه‌ای تطبیقی از ساکنان سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی شهر رشت

صفحه 83-110
حمید رخساری؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ حسین حاتمی‌نژاد

7.

تحلیل فضایی شرایط محیطی کشاورزی شهری در کلان‌شهر تهران (مطالعۀ موردی: منطقۀ 5)

صفحه 111-125
سعید بازگیر؛ زهرا فیروزی؛ علی اکبر شمسی‌پور؛ معصومه مقبل

8.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مرتبط با بعد اقتصادی زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 127-149
برهان ویسی‌‌ناب؛ فریدون بابایی اقدم؛ رسول قربانی

9.

توسعۀ شهری دانش‌بنیان؛ تدوین نقشۀ راهبردی کلان‌شهر تهران

صفحه 151-170
اسماعیل علی‌اکبری؛ مجید اکبری

10.

تحلیل عوامل مؤثر در بازتولید منظر شهری پس از بهسازی و نوسازی بافت (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

صفحه 171-188
ایرج قاسمی؛ هادی سلطانی‌فرد

11.

ارزیابی ظرفیت آموزشی مدیران شهری با روش معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: مدیران سطح میانی شهرداری زنجان)

صفحه 189-209
اسماعیل دویران

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-44


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب