1.

نسخه کامل نشریه علمی تخصصی جوانه (دوره 15_ شماره ۲_تابستان98)

صفحه 1-64

2.

شناسنامه شماره دوم دوره پانزدهم نشریه جوانه

صفحه 2-2

3.

سخن مدیر مسئول نشریه علمی دانشجویی جوانه

صفحه 4-4
ناصر احمدی

4.

معرفی مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

صفحه 6-8
ثریا نوید

5.

CRISPR/ Cas9 در کشاورزی

صفحه 9-14
هدی سادات کیانی

6.

تغییر اقلیم و تأثیر آن بر رشد و نمو گیاهان زراعی

صفحه 15-20
ثریا نوید

7.

استفاده از آب های خاکستری در کشاورزی

صفحه 21-23
سحر افضلی

8.

اصلاح مدرن یا سنتی؟

صفحه 24-28
زهره شوکتی

9.

میلیاردیم در کشاورزی

صفحه 29-32
لیلا سلیمانپور

10.

پلاستیک های تجزیه پذیر گیاهی

صفحه 33-36
زهرا کاظمی بیدهندی

11.

فنوتیپ سنجی نسل های آینده

صفحه 37-40
مریم محمدی

12.

فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش خشکی و شوری

صفحه 42-49
شیرین انصاریان مهابادی

13.

آبیاری مغناطیسی

صفحه 50-55
فاطمه قبادی

14.

گیاهان پوششی و مدیریت علف های هرز

صفحه 56-61
مهدی غفاری

15.

بهار خاموش

صفحه 62-63
ناصر احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب