1.

مرزگذاری فرهنگی و اجتماعی در دورۀ قاجار: مطالعۀ موردی از درباریان مظفر‌الدین شاه

صفحه 771-797
سارا فریدزاده

2.

ارائه مدلی تجربی از شرایط برسازندۀ کنش جمعی محله ای

صفحه 799-826
سحر طالبی؛ خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی

3.

ارزشیابی اثربخشی طرح سامان‌دهی کودکان خیابانی ایران

صفحه 827-854
ملیحه عرشی؛ محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ مرضیه تکفلی؛ فرانک ایمانی

4.

شناسایی و ارزیابی الگوهای تأثیرپذیری کاربران ایرانی توییتر از نگرش‌های سیاسی اینفلوئنسرها

صفحه 855-877
حمید رضا جلائی‌پور؛ ابوالفضل حاجی زادگان

5.

مطالعۀ جامعه‌شناختی تجردگزینی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

صفحه 879-906
بهنام بشیری خطیبی؛ علی باصری؛ فیروز راد؛ نوروز هاشم زهی

6.

بررسی ارتباط میان اعتماد و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهرهای استان همدان)

صفحه 907-930
منوچهر رشادی

7.

کنش فرهنگی زنان پس ‌از انقلاب اسلامی: تحلیل گفتمان مطالبات فمینیسم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 931-966
زهره نصرت خوارزمی؛ فاطمه قاسمپور؛ حنانه نصرت خوارزمی

8.

شرق‌شناسی وارونۀ حقوق کودک با تأکید بر حقوق کودک ایرانی-اسلامی

صفحه 967-994
غلامرضا جمشیدیها؛ مریم شعبان

9.

بازنمایی ابعاد دینداری طبقات اجتماعی در سینمای پس از انقلاب ایران

صفحه 995-1026
پژمان برخورداری؛ سید حسین سراج زاده؛ عبدالمحمد کاظمی پور

10.

برساختی جامعه‌شناسانه از منفعت: با تأکید بر فهم بوردیویی از منفعت

صفحه 1027-1052
یونس اکبری؛ حسین میرزایی؛ ابوعلی ودادهیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب