1.

واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی

صفحه 1-23
حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار؛ وحید نجفی کلیانی

2.

تأثیر ابهام هدف سازمانی بر روحیه کاری کارکنان در سازمان‌های خدمات عمومی به تفکیک مأموریت سازمانی و ویژگی‌های فردی

صفحه 24-44
حسن دانایی فرد؛ شهرزاد نیری؛ مصطفی آخوندی

3.

چارچوب بهبود پاسخ‌گویی شرکت‌های دولتی ایران

صفحه 45-66
علی ابراهیمی؛ محمد مرادی؛ همت جعفری

4.

تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار کاری نوآورانه در بخش دولتی ایران: تحلیل نقش میانجی انگیزه خدمت عمومی و نقش تعدیلگر مهارت سیاسی

صفحه 67-87
محمدرضا عسکری پور؛ محمد حسین متقی پیشه؛ ایوب شیخی

5.

تببین فرایند شکل‌گیری قابلیت شبکه‌ای در سازمان‌های دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

صفحه 88-119
ایوب محمدیان؛ مریم خداداد برمی

6.

ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست‌های مدیریتی بخش عمومی با تأکید بر نقش فرهنگ ملی

صفحه 120-144
ُسمیرا نجارزاده آرانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری

7.

الگویی برای شناسایی پیش‌ران‌های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه‌های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور)

صفحه 145-174
فاطمه السادات ابوالمعالی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ علی اصغر پورعزت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب