1.

الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
حمید موحد محمدی؛ هوشنگ ایروانی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران نسبت به مزارع نمایشی (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
غلامرضا دین پناه؛ محمد چیذری؛ حمید موحد محمدی

3.

تأثیر مزارع نمایشی بر دانش فنی گندمکاران (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
غلامرضا دین پناه؛ محمد چیذری؛ حمید موحد محمدی

4.

تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

2-38، شماره 3، آذر 1387
سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی

5.

تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران

2-38، شماره 3، آذر 1387
ملیحه فلکی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی؛ حمید موحد محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب